Monday, July 02, 2007

Odolné materiály - Hardcoatings

Našiel som pár zaujímavých dokumentov o materiáli Kanigen, je to elektrolyt na niklovanie. Vytvorená vrstva je dokonale rovnomerná, nemá defekty, je tvrdá a pevná, je to tuhý roztok fosforu v nikle, link tu. Detaily chemického procesu a pekné mikrofotografie tu. Je tam vidieť princíp nanášania plus tabuľka tvrdosti po tepelnom spracovaní. Nanášanie prebieha po vložení predmetu do roztoku. To je všetko.

SiC sa dá tiež uchytiť pri nanášaní.

Rýchlosť korózie pri rôznych roztokoch.

A teraz tá geniálna vec: tieto roztoky sa dajú zakúpiť!!!
Majú VŠETKY druhy!!!

pozn: zloženie A typical bath may include 0.09M NiSO4.6H2O, 0.23M NaH2PO2.H2O and 0.3M lactic acid in deionized water. Minor amounts of exaltants, stabilizers and wetting agents, all well known in the art may be added. The pH of the bath is adjusted, as needed, with a 10% NaOH solution, and in general, the operating temperature of the bath is usually controlled within plus or minus 1°C
- vo váhovom pomere to je 1 : 1.03 : 1.14 - aká zhoda náhod! obsah niklu je 0.22329 kg/kg síranu.